Želim posvet | Začni tukaj | Aktualno | Inkontinenca | Za nosečnice | Po porodu | Želim prejemati Novičke

Splošni pogoji poslovanja

POGOJI UPORABE TE SPLETNE STRANI

Uporaba te spletne strani
Spletna stran www.fiziomama.siwww.mojafizioterapevtka.siwww.kahliceinskoljke.si (v nadaljevanju: spletna stran ali ta spletna stran) je namenjena informiranju njenih obiskovalcev v zvezi z opravljanjem dejavnosti, v zvezi s čemer so v nadaljevanju objavljeni splošni pogoji poslovanja.

mojafizioterapevtka, Anna Maria Bogacz-Udovč s.p. (v nadaljevanju tudi imetnik) skrbi za posodabljanje podatkov na tej spletni strani, ob tem pa ne prevzema odgovornosti za morebitne napake na spletni strani ali za njihovo pravilnost.

Avtorske in druge pravice intelektualne lastnine
Vse informacije in podobe na spletni strani so last mojafizioterapevtka, Anna Maria Bogacz-Udovč s.p. in so predmet avtorske pravice ter drugih sorodnih pravic in oblik zaščite intelektualne lastnine. Reproducirati jih je dovoljeno izključno v informativne namene obiskovalcev, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos), kakor tudi priobčitvi javnosti mora biti imetnik naveden kot vir. Vsaka uporaba (kar velja tako za reprodukcijo, kakor tudi priobčitev javnosti) spletne strani ali informacij in podob, na spletni strani, ki je v nasprotju s temi Pogoji uporabe je nedovoljena.

Obveznosti po Zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS)
mojafizioterapevtka, Anna Maria Bogacz-Udovč s.p. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega sporov, saj ima vzpostavljen interni sistem reševanja potrošniških sporov oz. pritožb.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošno
Splošni pogoji poslovanja mojafizioterapevtka, Anna Maria Bogacz-Udovč s.p. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vse storitve in programe, ki jih organizira mojafizioterapevtka, Anna Maria Bogacz-Udovč s.p. (v nadaljevanju Ponudnik).

Vsaka uporaba spletnih strani, ki so v upravljanju ponudnika (www.fiziomama.si, www.mojafizioterapevtka.si, www.kahliceinskoljke.si), pomeni sprejemanje splošnih pogojev. Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezno storitev ali izobraževalni program, v celoti sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletnih straneh ponudnika ter se lahko spremenijo.

Prijave in plačilo kotizacije
Prijava na storitev ali v program se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice ali preko elektronske pošte, ki je navedena ob navodilih za prijavo.

Navodila za plačilo in rok plačila za posamezno storitev ali program prejmete po prijavi na elektronski naslov, ki ste ga navedli na prijavnici.

S prijavo in plačilom kotizacije na katerokoli storitev ali program se prijavitelj zavezuje, da bo v opredeljenih rokih uredil plačilo, posredoval informacije potrebne za uspešno sodelovanje ali druge dogovorjene obveznosti.

Odpoved prijave
Ponudnik si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oz. odpove brez obrazložitve. To velja tudi v primeru, da je stranka že plačala kotizacijo. V tem primeru ponudnik vrne celoten prejeti znesek plačane kotizacije.

Odpoved storitve ali programa s strani stranke je možna le v pisni obliki, posredovani po elektronski pošti na naslov, ki je bil naveden ob navodilih za prijavo. Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila za tečaje je 7 dni pred datumom začetka programa in 3 dni pred obravnavo ali posvetom. V primeru kasnejše odpovedi prijave, bo ponudnik kotizacijo zaračunal v celoti.

Za posamezne storitve in programe lahko veljajo posebni pogoji poslovanja, ki so vsakokratno navedeni na prijavnici in se ob nakupu ali prijavi prijavitelj z njimi izrecno strinja.

Vsebina
Vse pravice so pridržane. Deljenje vsebin ali njihovih delov z drugimi v kakršnikoli obliki ali obsegu, brezplačno ali plačljivo, ni dovoljeno.

Vsebina storitev in programov, informacije, ki so dostopne na spletnih straneh ponudnika so informativne narave in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom. V nobenem primeru ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na informacijah te spletne strani ali na informacijah, ki so bile pridobljene v posamezni storitvi ali programu.

Ponudnik po svojih najboljših močeh natančno predstavi svoje storitve in programe, vendar so prijavitelji sami odgovorni za uporabo in kasneje za svoje rezultate. Ponudnik ne jamči ali daje garancije za osebne rezultate prijavitelja. Ti so med drugim odvisni tudi od posameznikovega znanja, količine časa in truda, ki ga vloži v implementacijo pridobljenega znanja.

Uporaba spletnih strani
Uporabnik spletnih strani se zavezuje, da ne bo:

  • žalil, obrekoval, grozil ali se drugače nesprejemljivo vedel proti drugim uporabnikom spletnih strani,
  • objavljal nezakonite, nesprejemljive, neprimerne vsebine,
  • kršil veljavnih predpisov in zakonodaje,
  • oglaševal ali ponujal izdelkov ali storitev brez predhodnega dogovora s ponudnikom,
  • na kakršnikoli drug način zavestno vznemirjal ali škodil ponudniku in drugim uporabnikom.

Ponudnik si pridržuje pravico, da iz baze elektronskih naslovov brez predhodnega opozorila odstrani uporabnike, ki kršijo te splošne pogoje.

Ponudnik si pridržuje pravico do napak na vseh svojih spletnih straneh in zanje ne prevzema odgovornosti.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne, nekomercialne namene.

Če imate kakšno vprašanje glede splošnih pogojev pišite na info@fiziomama.si. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.